Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni ujtecaja na okoliš za  projekat - izgradnje stambeno poslovnog objekta (podzemne etaže) u ulici Srđana Aleksića bb , po zahtjevu stranke HYDRO-METAL d.o.o., Sarajevo, općina Novi Grad, Sarajevo

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni ujtecaja na okoliš za  projekat - izgradnje stambeno poslovnog objekta (podzemne etaže) u ulici Srđana Aleksića bb , po zahtjevu stranke HYDRO-METAL d.o.o., Sarajevo, općina Novi Grad, Sarajevo

Pet, 18. Mar. 2022.


Petak, 18.03.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavlja na uvid javnosti rješenje da nije potrebno dalje provođenje procjenu uticaja na okoliš  putem izrade studije uticaja na okoliš za  projekat - izgradnje stambeno poslovnog objekta (podzemne etaže) u ulici Srđana Aleksića bb , po zahtjevu stranke HYDRO-METAL d.o.o., Sarajevo, općina Novi Grad, Sarajevo.

Pravni osnov za vođenje postupka prethodne procjene uticaja na okoliš su odredbe člana 65., 68. i 71. Zakona o zaštiti okoliša i član 7. stav (1) tačka a) Uredbe. Naime, za projekte sadržane u Prilogu II. Projekti za koje Federalno ministarstvo odlučuje o potrebi provođenja procjene uticaja na okoliš, poglavlje 10. Infrastrukturni projekti, pod c) Nadzemna ili podzemna parkirališta za automobile, Federalno ministarstvo okoliša i turizma provodi postupak prethodne procjene u kojem će odlučiti o potrebi daljeg provođenja procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-5-226/21 SM

Nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni ujtecaja na okoliš