Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora „JP Ceste Federacije BIH“ d.o.o., Sarajevo, za projekat – izgradnje poddionice ceste Šićki Brod – Đurđevik (obilaznica Živinica)

Javni uvid u nacrt Rješenja o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš za investitora „JP Ceste Federacije BIH“ d.o.o., Sarajevo, za projekat – izgradnje poddionice ceste Šićki Brod – Đurđevik (obilaznica Živinica)

Sri, 25. Maj. 2022.


Srijeda, 25.05.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja za projekat  izgradnje poddionice ceste Šićki Brod – Đurđevik (obilaznica Živinica) investitora JP Ceste FBiH.

U skladu sa POGLAVLJEM IX - PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ, čl. 68. do 72. Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) kojom je propisano da, prema Prilogu II., tačka 10. Infrastrukturni projekti, alineja (g) Izgradnja magistralnih i regionalnih cesta za koje se provodi prethodna procjena uticaja na okoliš.  Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš (PPUO) podnesen je u skladu sa članom 6. stav (3) Uredbe na obrascu III. Uredbe koji je usaglašen sa čl. 69. stav (2) Zakona, a izradila ga je ovlaštena konsultantska kuća PROJEKT Banja Luka sa T3 consultingtim. Uz zahtjev je priložena ovjerena izjava o istinitosti, tačnosti i potpunosti podataka u Zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na okoliš u skladu sa Prilog V. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja  mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj:UP-I 05/1-19-5-11/22 MB

 

Rješenje o PPUO