Javni uvid u nacrt Rješenja o prihvatanju dopunjene SUO za dionicu autoputa na koridoru Vc Mostar sjever - Mostar jug, JP Autoceste FBiH

Javni uvid u nacrt Rješenja o prihvatanju dopunjene SUO za dionicu autoputa na koridoru Vc Mostar sjever - Mostar jug, JP Autoceste FBiH

Čet, 21. Apr. 2022.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skalu sa čl. 72. stav (4) Zakona o zaštiti okoliša Zakona o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) stavlja na uvid javnosti rješenje o odobravanju Studije uticaja na okoliš po zahtjevu nosioca projekta - investitora JP Autoceste FBiH za projekat izgradnje dionice autiputa na koridoru Vc Mostar sjever – Mostar jug.

U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj: 15/21) i Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) izgradnja autoputa i brzih cesta (PRILOG I.) spada u projekte za koje se obavezno provodi procjena uticaja na okoliš. U skladu sa članom 6. stav (3) iste Uredbe, nosilac projekta iz Priloga I. ove Uredbe je Federalnom ministarstvu dostavio Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš u cilju utvrđivanja obima i sadržaja studije uticaja na okoliš na temelju kojeg je ovo Ministarsttvo donijelo Rješenje kojim se utvrđuje izrada, obim i sadržaj studije uticaja na okoliš broj: UPI 05/2-02-19-5-140/21 SN od 30.11.2021. godine.

Rok za dostavu primjedbi i komentara u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na adresu Hamdije Čemerlića 2, 71 000 Sarajevo je: 8 dana od dana objave na web stranici.

Broj: UP-I 05/2-02-19-5-9/22 SN

Rješenje o odobravanju Studije uticaja na okoliš

Na sljedećem linku dostupna je dopunjena Studija uticaja na okoliš za dionicu autoputa na koridoru vc Mostar sjever - Mostar jug, investitor: JP Autoceste FBiH.

https://www.dropbox.com/sh/uv3hu916g6ovsn8/AACU2V8W19U6ly4I6Ky_g1mva?dl=0