Javni uvid u nacrt Rješenje o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš investitora "EKO SERVIS" d.o.o., Tešanj za projekat izgradnje destilacionog postrojenja za preradu ulja PPGB-BP

Javni uvid u nacrt Rješenje o prethodnoj procjeni utjecaja na okoliš investitora

Sri, 01. Feb. 2023.


Srijeda, 01.02.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid nacrt Rješenja da nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade studije uticaja na okoliš podnosiocu zahtjeva "EKO SERVIS" d.o.o., Tešanj za projekat izgradnje destilacionog postrojenja za preradu ulja PPGB-BP.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na nacrt Rješenja mogu se dostaviti u roku 8 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UP-I 05/2-02-19-5-153/22 

 

Nacrt Rješenja