Javni uvid u Nacrt Uredbe o strateškoj procjeni strategije, plana i programa na okoliš

Javni uvid u Nacrt Uredbe o strateškoj procjeni strategije, plana i programa na okoliš

Čet, 25. Maj. 2023.


Četvrtak, 25.05.2023.

Javni uvid

       Nacrt Uredbe o strateškoj procjeni strategije, plana i

                 programa na okoliš i obima, sadržaja i ocjeni strateške studije

Na osnovu člana 52., člana 53. stav (1) i člana 56. stav (3) Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/21), Federalno ministarstvo okoliša i turizma u postupku donošenja Uredbe o strateškoj procjeni strategije, plana i programa na okoliš i obima, sadržaja i ocjeni strateške studije uključuje javnost stavljanjem na javni uvid Nacrt spomenute Uredbe.

Sugestije, primjedbe, mišljenja i prjedloge potrebno je dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na Obrascu za dostavljanje komentara i prijedloga, putem e-maila ili na adresu Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo najkasnije u roku od 20 dana, nakon čega će biti razmotrene/i.

NACRT SEA UREDBE

Obrazac za dostavljanje komentara i primjedbi