Javni uvid u Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat eksploatacije  dolomita na PK "Šišići" kod Cazina, površine 4,03 ha, investitora "Hodurnik" d.o.o., Cazin

Javni uvid u Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat eksploatacije  dolomita na PK

Čet, 31. Mar. 2022.


Četvrtak, 31.03.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat eksploatacije  dolomita na PK "Šišići" kod Cazina, površine 4,03 ha.

Investitor je "Hodurnik" d.o.o., Cazin.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Poglavje IX Zakona, Procjena uticaja na okoliš, čl. 64 do 72. i Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) tačka 2. PEkstraktivna insudtrija, (a) Kamenolomi i površinski kopovi, te vađenje treseta ( projekti koji nisu uključeni u Prilog I ove Uredbe).

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća TQM d.o.o., Lukavac.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-4-31/22 

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - prilog III