Javni uvid u Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

Javni uvid u Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe  o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

Pet, 14. Jan. 2022.


Petak, 14.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u postupku dopune Uredbe  o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ( „Službene novine Federacije BiH“, broj: 51/21).

Molimo da vaše mišljenje, primjedbe i sugestije  na nacrt predmetne Uredbe dostavite u roku od 8 dana, na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma:

Hamdije Čemerlića 2.

 

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe  o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš