Javni uvid u Zahtjev operatora ČULE-PROMET d.o.o. Mostar za skladištenje, pretakalište i punionicu plina

Javni uvid u Zahtjev operatora ČULE-PROMET d.o.o. Mostar za skladištenje, pretakalište i punionicu plina

Pet, 26. Nov. 2021.


Petak, 26.11.2021.

Operator ČULE-PROMET d.o.o. Mostar dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za skladištenje, pretakalište i punionicu plina.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev sa prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Predmet -UPI 05/2-02-19-5-52/21 SC

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole

Izvješće o stanju sigurnosti