Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole za Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac

Pet, 14. Jan. 2022.


Petak, 14.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Lukavac o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu “Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet -UPI 05/2-02-19-5-257/21 MK

Zahtjev za izdavanje integralne okolišne dozvole