Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operateru „Eurosjaj “ d.o.o. Konjic za proizvodni pogon za površinsku zaštitu, promet i zastupanje u oblasti materijala i opreme za galvanotehniku

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operateru  „Eurosjaj “ d.o.o. Konjic za proizvodni pogon za površinsku zaštitu, promet i zastupanje u oblasti materijala i opreme za galvanotehniku

Pet, 15. Apr. 2022.


Petak, 15.04.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Busovaća o podnesenom zahtjevu za obnovu okolišne dozvole privrednom društvu „Eurosjaj “ d.o.o. Konjic za proizvodni pogon za površinsku zaštitu, promet i zastupanje u oblasti materijala i opreme za galvanotehniku.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 uz prethodnu najavu putem pošte ili e-maila, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za okolišnu dozvolu