Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operateru „SUŠA COMMERCE“ d.o.o. Visoko za OBJEKTE ZA TOV JUNADI I TOV KRAVA MUZARA I OBJEKAT KLAONICE u naselju Koložići, općina Visoko

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operateru „SUŠA COMMERCE“ d.o.o. Visoko za OBJEKTE ZA TOV JUNADI I TOV KRAVA  MUZARA I OBJEKAT KLAONICE  u naselju Koložići, općina Visoko

Pon, 06. Jun. 2022.


Ponedjeljak, 06.06.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Visoko o podnesenom zahtjevu za obnovu okolišne dozvole privrednom društvu  „SUŠA COMMERCE“ d.o.o. Visoko za OBJEKTE ZA TOV JUNADI I TOV KRAVA  MUZARA I OBJEKAT KLAONICE  u naselju Koložići, općina Visoko, u skladu sa Uredbom kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).  

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 312, uz prethodnu najavu putem pošte ili e-maila, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Zahtjev za okolišnu dozvolu