Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru „JOŠKO - COMPANY “ d.o.o. Vitez za farmu za tov brojlera kapaciteta 121 000 kom./turnus

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru „JOŠKO - COMPANY “ d.o.o. Vitez  za farmu za tov brojlera kapaciteta 121 000 kom./turnus

Uto, 23. Maj. 2023.


Utorak, 23.05.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Vitez o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o okolišnoj dozvoli operatoru „JOŠKO - COMPANY “ d.o.o. Vitez sa zahtjevom za izdavanja okolišne dozvole za, farmu za tov brojlera kapaciteta 121 000 kom./turnus.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole