Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru „KOMAR – Tvornica gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf za obnovu okolinske dozvole -pogon za proizvodnju gipsa fluidirajućim postupkom – CPAG i pogon za sušenje i mljevenje agregata – ALFA

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru „KOMAR – Tvornica gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf  za obnovu okolinske dozvole -pogon za proizvodnju gipsa fluidirajućim postupkom – CPAG i pogon za sušenje i mljevenje agregata – ALFA

Čet, 19. Jan. 2023.


Četvrtak, 19.01.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Donji Vakuf - Uskoplje o podnesenom zahtjevu za obnovu rješenja okolišne dozvole operatoru „KOMAR – Tvornica gipsa“ z.d.d. Donji Vakuf sa zahtjevom za obnovu okolinske dozvole za, pogon za proizvodnju gipsa fluidirajućim postupkom – CPAG i pogon za sušenje i mljevenje agregata – ALFA.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za obnovu okolišne dozvole - Obrazac