Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru - privrednom društvu Delta Petrol d.o.o. Kakanj

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru - privrednom društvu Delta Petrol d.o.o. Kakanj

Pon, 24. Jan. 2022.


Ponedjeljak, 24.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Kakanj o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu Delta Petrol d.o.o. Kakanj.


Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma: Hamdije Cemerlica 2, 71 000 Sarajevo.

Predmet - UPI 05/2-02-19-5-254/21 MK

Link na Zahtjev :

https://wetransfer.com/downloads/a027e056fb4afa2b3d54acecda704af920220114132228/770e7ebc82cebac6004d16b0d2c929c920220114132245/955eef