Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru - privrednom društvu Fabrika cementa Lukavac d.d. Lukavac

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole operatoru - privrednom društvu Fabrika cementa Lukavac d.d. Lukavac

Pon, 24. Jan. 2022.


Ponedjeljak, 24.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Kakanj o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu Fabrika cementa Lukavac d.d. Lukavac.


Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma: Hamdije Cemerlica 2, 71 000 Sarajevo.

Predmet-UPI 05/2-02-19-5-275/21 MK

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole