Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole PD “BINGO” d.o.o. TUZLA, poslovna jedinica "DITA 1977" Tuzla, za aktivnosti proizvodnje organskih hemikalija

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole PD “BINGO” d.o.o. TUZLA, poslovna jedinica

Čet, 12. Maj. 2022.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Busovača o podnesenom zahtjevu za obnovu okolišne dozvole privrednom društvu  PD “BINGO” d.o.o. TUZLA, poslovna jedinica "DITA 1977" Tuzla za aktivnosti iz tačke 4.1. Hemijska industrije, 4.1. Proizvodnja organskih hemikalija k) površinski aktivne supstance i surfaktanti (tenzidi). Intenzivan uzgoj peradi s više od 60.000 mjesta Uredbe kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21).  Ukupna proizvodnje je  je 8.500 t/g.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310, uz prethodnu najavu putem pošte ili e-maila, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Zahtjev za okolišnu dozvolu

Plan upravljanja otpadom

Plan sprečavanja nesreća većih razmjera