Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu BOSANCAR d.o.o. sa sjedištem u Bosanskoj Krupi

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu BOSANCAR  d.o.o. sa sjedištem u Bosanskoj Krupi

Čet, 11. Nov. 2021.


Četvrtak, 11.10.2021.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma sukladno čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresirane strane i stanovnike jedinice lokalne samouprave Bosanske Krupe, Unsko-sanskog Kantona i NVO, o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu BOSANCAR d.o.o. sa sjedištem u Bosanskoj Krupi.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole