Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za „FORVIT“ d.o.o. Gračanica i „TOV PERADI“ d.o.o. Gračanica, koje se nalaze u Brijesnici Maloj, općina Doboj Istok

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za „FORVIT“ d.o.o. Gračanica i „TOV  PERADI“ d.o.o. Gračanica, koje se nalaze u Brijesnici Maloj, općina Doboj Istok

Uto, 22. Nov. 2022.


Utorak, 22.22.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave o podnesenom zahtjevu za obnovu okolišne dozvole privrednom društvu „FORVIT“ d.o.o. Gračanica i „TOV  PERADI“ d.o.o. Gračanica, koje se nalaze u Brijesnici Maloj, općina Doboj Istok.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole