Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju bloka 8, TE Kakanj 300 MW, u ponovnom postupku po presudi Kantonalnog Suda u Sarajevu

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju bloka 8, TE Kakanj 300 MW,  u ponovnom postupku po presudi Kantonalnog Suda u Sarajevu

Uto, 07. Dec. 2021.


Utorak, 07.12.2021.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 029820 17 U od 28.10.2021. godine kojom se rješenje o okolišnoj dozvoli za projekat izgradnje Bloka 8 TE Kakanj, snage 300 MWee broj: UP-I/05-23-11-66/17 od 07.07.2017. godine poništava i predmet vraća tuženom organu na ponovni postupak, u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH, Br. 33/03 i 38/09), zbog informisanja javnosti i uključivanja u donošenje odluka stavlja na javni uvid netehnički rezime zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za projekat izgradnje Bloka 8. Podružnice Termoelektrane Kakanj. Podnosilac zahtjeva je investitor JP EP BiH.

Obavještavamo zainteresovanu javnost i NVO organizacije u postupak ocjene zahtjeva, a kompletan zahtjev sa dokumentacijom i prilozima može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br. 2. Sarajevo (zgrada Enegoinvesta, Pofalići) svakog radnog dana od 08 do 16.00 sati.

Rok za davanje primjedbi i mišljenja na Zahtjev je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


Primjedbe i mišljenja se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole – NETEHNIČKI REZIME