Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera Željezaru „Ilijaš“ d.d. Ilijaš.

Javni uvid u Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za operatera Željezaru „Ilijaš“ d.d. Ilijaš.

Pon, 13. Maj. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresirane strane i jedinicu lokalne samouprave Ilijaš o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operatora Željezaru „Ilijaš“ d.d. Ilijaš za pogone i postrojenja livnice i centralne topionice ćelika.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Zahtjev zaobnovu okolinske dozvole Željezara Ilijaš pdf