Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za "Operator Terminali Federacije" d.o.o., Sarajevo za Terminal tečnih naftnih derivata Blažuj

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za

Sri, 18. Maj. 2022.


Srijeda, 18.05.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operateru "Operator Terminali Federacije" d.o.o., Sarajevo .

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo,  i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Broj: UPI 05/2-02-19-5-

Izvještaj o stanju sigurnosti

Unutrašnji plan intervencije

Informacija o sigurnosnim mjerama