Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za Termoelektranu "Tuzla" Tuzla

Javni uvid u zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za Termoelektranu

Pet, 10. Maj. 2024.


Javni uvid u Zahtjev za izdavanje obnovljenog rješenja o okolišnoj dozvoli operatoru „JP EP BiH d.d. – Sarajevo, podružnica Termoelektrana „Tuzla“, za odlagalište šljake i pepela Jezero zadnja faza.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 36. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 33/03 i 38/09) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Grada Tuzle o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru JP EP BiH d.d. – Sarajevo, podružnica Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla za odlagalište šljake i pepela „JEZERO-Zadnja faza“. Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

ZAHTJEV TE TUZLA JEZERO ZADNJA FAZA.pdf