Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolinske dozvole operateru Messer BH Gas d.o.o. – poslovna jedinica Zenica za pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova

Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolinske dozvole operateru  Messer BH Gas d.o.o. – poslovna jedinica Zenica za  pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova

Sri, 28. Dec. 2022.


Srijeda, 28.12.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave o podnesenom zahtjevu za obnovu okolinske dozvole operateru Messer BH Gas d.o.o. – poslovna jedinica Zenica za pogone i postrojenja za proizvodnju i promet industrijskih i medicinskih gasova (kisika, argona i azota).

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Informacije o sigurnosnim mjerama

Plan sprječavanja nesreća većih razmjera