Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za prizvodnju ferolegura operatora “STEELMIN BH“ d.o.o. Jajce

Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za prizvodnju ferolegura operatora “STEELMIN BH“ d.o.o. Jajce

Sri, 10. Aug. 2022.


Srijeda, 10.08.2022. godine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 38/09) stavlja na javni uvid javnosti  Zahtjev za obnovu okolinske dozvole za prizvodnju ferolegura operatora “STEELMIN BH“ d.o.o. Jajce. 

Primjedbe na  Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pregledati svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati u prostorijama Ministarstva, uz prethodnu najavu.

Predmet: UPI 05/2-02-19-5-xx/22 MK

 

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole