Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolišne dozvole za operatera ZAH d.o.o. Bosanska Krupa za Pogon Površinska obrada i prevlačenje metala

Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolišne dozvole za operatera ZAH d.o.o. Bosanska Krupa za Pogon Površinska obrada i prevlačenje metala

Sri, 02. Mar. 2022.


Srijeda, 02.03.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresirane strane ( MZ, NVO) i jedinicu lokalne samouprave Bosanska Krupa o podnesenom zahtjevu za izdavanje obnovljene okolišne dozvole ZAH d.o.o. Bosanska Krupa za Pogon Površinska obrada i prevlačenje metala.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole