Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolišne dozvole za privredno društv BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Kreševo za tvornicu vapna na lokalitetu i Bjelovići bb, Općina Kreševo

Javni uvid u Zahtjev za obnovu okolišne dozvole za privredno društv BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Kreševo za tvornicu vapna na lokalitetu i Bjelovići bb, Općina Kreševo

Sri, 09. Feb. 2022.


Srijeda, 09.02.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresirane strane ( MZ, NVO) i jedinicu lokalne samouprave Kreševo o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole privrednom društvu BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Kreševo za tvornicu vapna na lokalitetu i Bjelovići bb, Općina Kreševo.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole - Puni Zahtjev

Zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole - Netehnički rezime

Plan upravljanja otpadom