Javni uvid u zahtjev za PPUO za projekat istraživanja i eksploatacije kamena krečnjaka i dolomita na lokalitetu Rastovica i Krćevine , općina Kreševo

Javni uvid u zahtjev za PPUO za  projekat istraživanja i eksploatacije kamena krečnjaka i dolomita na lokalitetu Rastovica i Krćevine , općina Kreševo

Pon, 14. Nov. 2022.


Ponedjeljak, 14.11.2022.

Zahtjev u postupku Prethodne procjene utjecaja na okoliš za projekat istraživanja i eksploatacije kamena krečnjaka i dolomita na lokalitetu Rastovica i Krćevine , općina Kreševo.

Investitor BFS Gesellschaft fur Franchise-Systeme d.o.o. Kreševo, Resnik bb

(Skraćeni naziv: BFS d.o.o. Kreševo) dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za PPUO za projekat istraživanja i eksploataciju kamena krečnjaka i dolomita na lokalitetu Rastovica i Krćevine , općina Kreševo.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

 

Zahtjev za PPUO