Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš operatera KEMOKOP d.o.o. Tuzla za zatvranje skladišta opasnoh otpada na lokaciji DITA Tuzla

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš operatera KEMOKOP d.o.o. Tuzla za zatvranje skladišta opasnoh otpada na lokaciji DITA Tuzla

Pet, 01. Apr. 2022.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat zatvarnja skladišta opasnog otpada na lokaciji DITA Tuzla operatera KEMOKOP d.o.o. Tuzla.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Poglavje IX Zakona, Procjena uticaja na okoliš, čl. 64 do 72. i Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) skladišta opasnog materijala.

Obrađivač zahtjeva je konsultantska kuća TQM d.o.o., Lukavac.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-4-20/22 

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - prilog III