Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., Mostar za - Projekat izgradnje brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH, Dionica Bihać-Ćoralići

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., Mostar za - Projekat izgradnje brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH, Dionica Bihać-Ćoralići

Pon, 12. Jun. 2023.


Ponedjeljak, 12.06.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev  investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., Mostar za - Projekat izgradnje brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH, Dionica Bihać-Ćoralići, na području Unsko-sanskog Kantona .

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je PRILOG I. PROJEKTI ZA KOJE SE OBAVEZNO PROVODI PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ tačka 13. Izgradnja autoputa i brzih cesta, Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22). Nosioci projekata iz Priloga I. ove Uredbe dužni su Federalnom ministarstvu podnijeti zahtjev iz stava (2) člana 6. Uredbe u cilju utvrđivanja obima studije.

Obrađivač zahtjeva je ZAGREBINSPEKT d.o.o., Mostar.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za  prethodnu procjenu