Javni uvid u zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora “Komgrad” d.o.o. Zenica, za projekat proširenja eksploatacionog polja krečnjaka na ležištu „Crkvice kamenolom“

Javni uvid u zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora “Komgrad” d.o.o. Zenica,  za projekat proširenja  eksploatacionog polja krečnjaka na ležištu „Crkvice kamenolom“

Uto, 11. Jan. 2022.


Utorak, 11.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma postupajući u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na javni uvid Zahtjev za prethodnu procjenu nosiocac projekta - investitora “Komgrad” d.o.o. Zenica, za projekat proširenja eksploatacionog polja krečnjaka na ležištu „Crkvice kamenolom“ na parceli označenoj kao k.č. 293/126 (stari premjer), odnosno k.č. 1337 (novi premjer) K.O. Crkvice površine 10,72 ha i poziva zainteresovanu javnost da se uključi u postupak ocjene prethodne procjene uticaja na okoliš za ovaj projekat.

Dokumentacija u vezi prethodne procjene uticaja na okoliš je dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici ministarstva od 11.01.2022. godine.

Primjedbe, mišljenja i prijedloge na Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš potrebno je dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana , na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Predmet - UPI 05/2-02-19-5-209/21 SN

Zahtjev za PPUO - Obrazac III