Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora "Luksuz -Luxury" d.o.o., Sarajevo za projekat krčenja šume radi prenamjene zemljišta u građevinsko u svrhu izgradnje apartmanskog naselja

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora

Čet, 03. Mar. 2022.


Četvrtak, 03.03.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat krčenja šume radi prenamjene zemljišta u građevinsko u svrhu izgradnje apartmanskog naselja Haluge-Ilijaš.

Investitor je "Luksuz -Luxury" d.o.o., Sarajevo.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Poglavje IX Zakona, Procjena uticaja na okoliš, čl. 64 do 72. i Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) tačka 1. Poljoprivreda, šumarstvo i akvakultura, (d) Početno pošumljavanje i sječa/krčenje šuma radi prenamjene zamljišta na površini većoj od 0,01 ha.

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća SENDO d.o.o., Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-5-1/22 SM

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - prilog III