Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora privredno društvo RCB NANOTEHNOLOGIJA d.o.o. Sarajevo, za projekat proizvodnje crnog perliranog (granule 1,8-2,3 mm) karbona i aditiva namjenjenih za upotrebu u građevinarstvu i ind

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora privredno društvo RCB NANOTEHNOLOGIJA d.o.o. Sarajevo, za projekat proizvodnje crnog perliranog (granule 1,8-2,3 mm) karbona i aditiva namjenjenih za upotrebu u građevinarstvu i ind

Uto, 22. Feb. 2022.


Utorak, 22.02.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat proizvodnje crnog perliranog (granule 1,8-2,3 mm) karbona i aditiva namjenjenih za upotrebu u građevinarstvu i industriji.

Investitor je privredno društvo RCB NANOTEHNOLOGIJA d.o.o. Sarajevo.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom ztahtjevu je Poglavje IX Zakona, Procjena uticaja na okoliš, čl. 64 do 72. i Prilog I. Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21) tačka 6. HEMIJSKA INDUSTRIJA (PROJEKTI KOJI NISU UKLJUČENI U PRILOG I. OVE UREDBE), (a) Obrada prijelaznih proizvoda i proizvodnja hemikalija.

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća Dvokut pro Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-5-189/21 SN

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - prilog III