Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za investitora Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo, za Projekat izgradnje poddionice ceste Šićki Brod – Đurđevik, dužine 16,6 km

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za investitora Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo, za Projekat izgradnje poddionice ceste Šićki Brod – Đurđevik, dužine 16,6 km

Pet, 08. Apr. 2022.


Petak, 08.04.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Sarajevo za Projekat izgradnje poddionice ceste Šićki Brod – Đurđevik, dužine 16,6 km.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21)  tačka 10. infrastrukturni projekti, stav (g) Izgradnja magistralnih i regionalnih cesta.

Obrađivač zahtjeva je konsultanstka kuća ad PROJEKT Banja Luka.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem E-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-5-11/22

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III