Javni uvid u Zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za investitora “KEMOKOP” d.o.o. TUZLA, za projekat za skladištenje hemikalija, opasnog i neopasnog otpada na lokaciji Miloša Popovića Đurina bb, Tuzla

Javni uvid u Zahtjev za Prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za investitora “KEMOKOP” d.o.o. TUZLA, za projekat za skladištenje hemikalija, opasnog i neopasnog otpada na lokaciji Miloša Popovića Đurina bb, Tuzla

Uto, 11. Jan. 2022.


Utorak, 11.01.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma postupajući u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na javni uvid Zahtjev za prethodnu procjenu nosioca projekta - investitora “KEMOKOP” d.o.o. TUZLA, za projekat za skladištenje hemikalija, opasnog i neopasnog otpada na lokaciji Miloša Popovića Đurina bb, Tuzla i poziva zainteresovanu javnost da se uključi u postupak ocjene prethodne procjene uticaja na okoliš za ovaj projekat.

Dokumentacija u vezi prethodne procjene uticaja na okoliš je dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici ministarstva od 11.01.2022. godine.

Primjedbe, mišljenja i prijedloge na Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš potrebno je dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana , na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.

Predmet -UPI 05/2-02-19-5-144/20 SC

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš