Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za izgradnju Vjetroparka „Orlovača“ , na području grada Livna, investitora HB Wind d.o.o., Livno

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za izgradnju Vjetroparka „Orlovača“ , na području grada Livna, investitora HB Wind d.o.o., Livno

Čet, 12. Jan. 2023.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat  izgradnje Vjetroparka „Orlovača“ , na području grada Livna, investitora HB Wind d.o.o., Livno.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22) tačka 3. ENERGETSKA INDUSTRIJA, stavak (h) Postrojenja koja koriste snagu vjetra za proizvodnju električne energije.

Obrađivač zahtjeva je Institut "ZGI" Zagrebinspekt d.o.o., Mostar.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/1-02-19-4-182/22

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III