Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat  izgradnje PPGP-BP destilaciono postrojenje za preradu otpadnih ulja do baznog ulja, investitora EKO-SERVIS  d.o.o., Tešanj

Javni uvid u Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat  izgradnje PPGP-BP destilaciono postrojenje za preradu otpadnih ulja do baznog ulja, investitora EKO-SERVIS  d.o.o., Tešanj

Pet, 02. Dec. 2022.


Petak, 02.12.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Projekat  izgradnje PPGP-BP destilaciono postrojenje za preradu otpadnih ulja do baznog ulja, investitora EKO-SERVIS  d.o.o., Tešanj.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je Prilog II. Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21 i 33/22) tačka 11. Ostali projekti, stavak (f) - postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada nekim od postupaka za tretman opasnog otpada (projekti koji nisu uključeni u Prilog I ove uredbe).

Obrađivač zahtjeva je Institut "Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

Predmet broj: UPI 05/2-02-19-4-153/22

 

Zahtjev za prethodnu procjenu - Prilog III