Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić IS do 50 MW, općina Travnik, investitora Vjetroelektrane Čardakov d.o.o., Travnik

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić IS do 50 MW, općina Travnik, investitora Vjetroelektrane Čardakov d.o.o., Travnik

Čet, 16. Nov. 2023.


Četvrtak, 16.11.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev  investitora Vjetroelektrane Čardakov d.o.o., Travnik,  za projekat - Projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić, instalirane snage do 50 MW u općini Travnik.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je PRILOG II. tačka 3. ENERGETSKA INDUSTRIJA, Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22).

Obrađivač zahtjeva je TQM d.o.o Lukavac.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš