Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja za - Projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić, instalirane snage do 50 MW u općini Travnik, investitora JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo

Javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja za - Projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić, instalirane snage do 50 MW u općini Travnik, investitora JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo

Sri, 20. Sep. 2023.


Srijeda, 20.09.2023.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev  investitora JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo,  za projekat - Projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić, instalirane snage do 50 MW u općini Travnik.

Pravni osnov za postupanje po podnesenom zahtjevu je PRILOG II. tačka 3. ENERGETSKA INDUSTRIJA, Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/21, 33/22 i 104/22).

Obrađivač zahtjeva je IPSA INSTITUT d.o.o Sarajevo.

Kompletna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

 

Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš