Javni uvid u Zahtjev za za proširenje obima djelatnosti za aktivnosti prikupljanja, primarne prerade i promet sekundarnih sirovina, obrade opasnog i neopasnog otpada i industrijskih otpadaka operatora „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Zenica

Javni uvid u Zahtjev za za proširenje obima djelatnosti za aktivnosti prikupljanja, primarne prerade i promet sekundarnih sirovina, obrade opasnog i neopasnog otpada i industrijskih otpadaka operatora „Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Zenica

Uto, 21. Dec. 2021.


Utorak, 21.12.2021.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i
jedinicu lokalne samouprave Zenica o podnesenom zahtjevu za proširenje obima
djelatnosti za aktivnosti prikupljanja, primarne prerade i promet sekundarnih sirovina,
obrade opasnog i neopasnog otpada i industrijskih otpadaka operatora
„Modernizacija“ d.o.o. Gradačac – Podružnica Zenica, na lokaciji u poslovnoj zoni
Zenica I.


Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog
ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br.
2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna
dozvola/javne rasprave i javni uvidi.


Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj
formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog
ministarstva okoliša i turizma.

Predmet -UPI 05/2-02-19-5-256/21 MK

Zahtjev za izdavanje okolisne dozvole