Javni uvid u zahtjeva za idavanje/obnovu okolišne dozvole za operatera "BOSSGAS PLIN" d.o.o., Tomislavgrad za plinsku stanicu sa pratećim sadržajima

Javni uvid u zahtjeva za idavanje/obnovu okolišne dozvole za operatera

Pet, 30. Sep. 2022.


Petak, 30.09.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole operateru "BOSSGAS PLIN"  d.o.o., Tomislavgrad za plinsku stanicu sa pratećim sadržajima.

Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo,  i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

IZVJEŠTAJ O STANJU SIGURNOSTI

INFORMACIJA O SIGURNOSNIM MJERAMA