Javni uvid - Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole ZEDINA doo Brijesnica Mala - Doboj Istok

Javni uvid - Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole ZEDINA doo Brijesnica Mala - Doboj Istok

Čet, 04. Apr. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br: 15/21) obavještava zainteresovane strane i jedinicu lokalne samouprave Doboj Istok o podnesenom zahtjevu za izdavanje rješenja o obnovljenoj okolišnoj dozvoli operateru “ZEDINA“ d.o.o. Brijesnica Mala – Doboj Istok, za objekat farma za tov brojlera ukupnog kapaciteta od 80.000 jedinki. Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole