Obavijest o održavanju JAVNE RASPRAVE o ocjeni SUO za projekat odsumporavanja Bloka 6 TE Tuzla

Obavijest o održavanju JAVNE RASPRAVE o ocjeni SUO za projekat odsumporavanja Bloka 6 TE Tuzla

Uto, 12. Okt. 2021.


Utorak, 12.10.2021.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 40. i 76. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Grada Tuzla, NVO i sve ostale zainteresovane subjekte na

JAVNU RASPRAVU

koje će se održati u Tuzli
o ocjeni Studije uticaja na okoliš
za projekat izgradnje postrojenja za odumporavanje Bloka 6

Termoelektrane Tuzla koji će realizovati JP EPBiH

Javna rasprava će se održati u Tuzli, zgrada Kantonalne privredne komore, ulica Trg slobode, dana 03.11.2021. godine sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku ocjene Studije uticaja na okoliš (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ENOVA Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Studija uticaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba.

Primjedbe na Studiju mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

LINK ZA PRISTUP STUDIJI:

https://www.dropbox.com/sh/v1pl4pfxw9pu7sn/AAAA3Y5b54gER_qxBGlWlSE8a?dl=0