Obavijest o održavanju JAVNE RASPRAVE za projekat proizvodnje crnog perliranog karbona i proizvoda baziranih na spojevima silicija i cinka namijenjenih za upotrebu u građevinarstvu i industriji koji će realizovati RCB Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo

Obavijest o održavanju JAVNE RASPRAVE za projekat proizvodnje crnog perliranog karbona i proizvoda baziranih na spojevima silicija i cinka namijenjenih za upotrebu u građevinarstvu i industriji koji će realizovati RCB Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo

Pet, 12. Aug. 2022.


Petak, 12.08.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 40. i 76. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) i u saradnji sa nosiocem projekta/investitorom RCB Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Općine Vogošća, NVO, sve ostale zainteresovane subjekte i cjelokupnu javnost na:

JAVNU RASPRAVU


o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš
za projekat proizvodnje crnog perliranog karbona i proizvoda baziranih na spojevima silicija i cinka namijenjenih za upotrebu u građevinarstvu i industriji koji će realizovati RCB Nanotehnologija d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća

Javna rasprava će se održati u Vogošći dana 31.08.2022. godine (srijeda) u sali objekta ‘’TAS Restoran’’ upravna zgrada, RCB Nanotehnologije koji se nalazi na adresi Igmanska bb, (preko puta OBN Televizije) sa početkom u 11.00 sati u vezi sa namjeravanim projektom.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku ocjene Studije uticaja na okoliš (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – DVOKUT PRO Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Studija uticaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba.

Primjedbe na Studiju mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana postavljanja ove objave, odnosno 15 dana nakon održane javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Neblagovremeno pristigle primjedbe, mišljenja i prijedlozi neće se razmatrati.

 

Studija uticaja na okoliš

Sirovina za proizvodnju

Plan upravljanja otpadom