Obavještenje - za zainteresiranu javnost o podnesenom zahtjevu za izdavanje OD - Igman d.d. Konjic

Obavještenje - za zainteresiranu javnost o podnesenom zahtjevu za izdavanje OD - Igman d.d. Konjic

Uto, 30. Nov. 2021.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma sukladno čl. 88. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21) obavještava zainteresiranu javnost o podnesenom zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole u vezi Izvještaja o stanju sigurnosti, Informacije o sigurnosnim mjerama i unutrašnjem planu intervencija privrednom društvu Igman d.d. sa sjedištem u Konjicu.

Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole/ saglasnosti na Izvještaj sigurnosti dostupan je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, soba 310 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/okolišna dozvola/javne rasprave i javni uvidi.

Primjedbe na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma

INFORMACIJE O SIGURNOSNIM MJERAMA Igman d.d. Konjic

UNUTARNJI PLAN INTERVENCIJE

Izvjestaj o stanju sigurnosti Igman dd Konjic


Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo