PREKOENTITETSKI UTICAJ PROJEKTA NA OKOLIŠ - JAVNI UVID - zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš, kamenolom "RUDINE" 32,3 ha, Brštanik, općina Berkovići, nosilac projekta "KREMNICE" d.o.o. Berkovići

PREKOENTITETSKI UTICAJ PROJEKTA NA OKOLIŠ - JAVNI UVID - zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš, kamenolom

Sri, 26. Jun. 2024.


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH" broj 15/21) i Uredbom o postupanju u slučaju prekograničnog i međuentitetskog uticaja projekta na okoliš (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj: 105/21) stavlja na javni uvid javnosti i zainteresovanoj javnosti i NVO zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za  projekat eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena krečnjaka na ležištu "Rudine" površine eksploatacionog polja od 32,3 ha u mjestu Brštanik, općina Berkovići u upravnom postupku koji se vodi u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 71/12, 79/15 i 70/20).

Nosilac projekta je privredno društvo  "KREMNICE" d.o.o. Berkovići.

Zainteresovana i duga javnost može dostaviti pisane komentare vezano za zahtjev najkasnije do 05. jula 2024. godine putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

Hamdije Čemerlića br.2,

71 000 Sarajevo

ili putem e-maila: fmoit@fmoit.gov.ba.

Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš kamenoloma "RUDINE" 32,3 ha, Brštanik, općina Berkovići