Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

Sri, 07. Dec. 2022.


Srijeda, 07.12.2022.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u postupku donošenja Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš .

 

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje sugestije, primjedbe i prijedloge dostave u roku od sedam (7) dana u printanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo


Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni putem e-maila ili na adresu ovog Ministarstva u ostavljenom roku, biće razmotreni.

 

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš