Javne Rasprave i Javni Uvidi

ELEKTRONSKI VODIČ ZA POTENCIJALNE INVESTITORE KOJI ŽELE INVESTIRATI U IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

ELEKTRONSKI VODIČ ZA POTENCIJALNE INVESTITORE KOJI ŽELE INVESTIRATI U IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA

Čet, 29. Sep. 2022.

USAID - Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA)