JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za VITA VI d.o.o. ČAPLJINA– farma muznih krava kapaciteta 1.000 grla, na lokalitetu općine Čapljina

JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za VITA VI d.o.o. ČAPLJINA– farma muznih krava kapaciteta 1.000 grla, na lokalitetu općine Čapljina

Uto, 01. Okt. 2019.


Utorak, 01.10.2019.

Privredno društvo VITA VI d.o.o. ČAPLJINA , Višići bb, 88.307 Višići, dostavilo je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za – farma muznih krava kapaciteta 1.000 grla, na lokalitetu općine Čapljina.

Obrađivač Zahtjeva / Studije utjecaja na okoliš je – INSTITUT ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU RS iz Banja Luke.


U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za privrednog društva VITA VI d.o.o. ČAPLJINA , Višići bb, 88.307 Višići (za farmu muznih krava kapaciteta 1.000 grla a) je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2, treći sprat – soba 308.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Javna rasprava će se održati 21.10.2019.godine , u prostoru farme na lokaciji, Višići bb, 88.307 Višići sa početkom u 12.00 sati.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića br 2
71000 Sarajevo

Studija o uticaju na okoliš-NETEHNIČKI REZIME