JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za zatvaranje i rehabilitaciju deponije industrijskog otpada "Plane I" i "Divkovići I i II"

JAVNA RASPRAVA o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš za zatvaranje i rehabilitaciju deponije industrijskog otpada

Sri, 03. Jul. 2019.


Srijeda, 03.07.2019.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općineTuzla i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš
za zatvaranje i rehabilitaciju deponije industrijskog otpada "Plane I“ i "Divkovići I i II“

JP EP BiH, Podružnica Termoelektrana Tuzla

Javna rasprava će se održati dana 05. 09. 2019. godine (četvrtak) u Bosanskom kulturnom centru, Tuzla, ul. Mije Keroševića Guje 3 sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ENOVA Sarajevo).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba.

 

Dokumentacija: Studija o procjeni utjecaja na okoliš

Plan rehabilitacije

Plan upravljanja otpadom