Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora Elektroprenos-Elektroprijenos a. d. Banja Luka M.Bursać 7A, 78 000 Banja Luka - Projekat izmještanje dalekovoda od 220kV u krugu TE Tuzla na lokalitetu općine Tuzla

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za investitora  Elektroprenos-Elektroprijenos a. d.  Banja Luka M.Bursać 7A,  78 000 Banja Luka - Projekat izmještanje dalekovoda od 220kV u krugu TE Tuzla na lokalitetu općine Tuzla

Uto, 25. Feb. 2020.


Utorak, 25.02.2020. Ponedjeljak, 16.03.2020. JAVNA RASPRAVA SE ODLAŽE ZBOG SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM I NAKNADNO ĆE SE ODREDITI NOVI DATUM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE KADA SE STEKNU UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE !

Ponedjeljak, 16.03.2020.
JAVNA RASPRAVA SE ODLAŽE ZBOG SITUACIJE SA CORONA VIRUSOM I NAKNADNO ĆE SE ODREDITI NOVI DATUM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE KADA SE STEKNU UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE !

 

Investitor „Elektroprenos-Elektroprijenos“ a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7A,78 000 Banja Luka, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole – Studiju uticaja na okoliš za izmještanje dalekovoda 220 kV u krugu TE Tuzla radi izgradnje Bloka 7 TE Tuzla na lokalitetu općine Tuzla

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za investitora „Elektroprenos - Elektroprijenos“ a.d. Banja Luka, projekat za izmještanje dalekovoda 220 kV u krugu TE Tuzla radi izgradnje Bloka 7 TE Tuzla na lokalitetu općine Tuzla, je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br 2, treći sprat – kancelarija 308.

Javna rasprava će se održati u Prostoru TE Tuzla u Tuzli dana 17.03.2020. godine sa početkom u 12.00 sati.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole - Studija utjecaja na okoliš okoliš dostupna je svim zainteresiranim subjektima na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma www.fmoit.gov.ba – link: javna rasprava.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole - Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića br. 2
71000 Sarajevo

Studija o uticaju na okoliš